Podílejte se na rozvoji vzdělávací aplikace Lipa Land od Lipa Learning

Lipa Land od Lipa Learning je celosvětově známá edukativní aplikace, která je určena pro vzdělávání předškolních dětí za pomocí moderních technologií, za jejíž tvorbou stojí česká společnost EMTC – Czech a.s. Smyslem této vzdělávací aplikace je pojmout vzdělávání jako hru, díky čemuž se dítě učí hravou formou jednotlivé dovednosti, znalosti a způsobilosti.  Nyní již funguje ve 4 jazycích a na její tvorbě se podílí celá řada odborníků z oblasti vzdělávání dětí. Tohoto projektu se můžete účastnit i vy, a to pomocí investice do korporátních dluhopisů, čímž přispějete do jejího dalšího rozvoje a zároveň tak zhodnotíte své úspory.

Co jsou korporátní dluhopisy?

Korporátní neboli podnikové dluhopisy jsou dluhopisy vydávané soukromými firmami. Prodej těchto dluhopisů umožňuje investovat a zhodnotit naspořené peníze za předem stanovenou dobu. Investor získává každý rok od eminenta smluvený úrok a na konci stanoveného období získá zpět jistinu. Korporátní dluhopisy jsou specifické zejména vyššími výnosy, než je tomu v případě jiných dostupných možností. Finanční prostředky získané prostřednictvím dluhopisů slouží firmě pro její rozvoj, ať už jde o rychlejší růst, zvýšení konkurenceschopnosti nebo rozvoj nových technologií a projektů.

Schválení vydávání dluhopisů

Korporátní dluhopisy samozřejmě nemůže veřejně nabízet každá firma, jak by se mohlo zdát. Pro jejich veřejné nabízení je totiž třeba získat prospekt cenných papírů od České národní banky. Společnost EMTC – Czech a.s. tento prospekt získala již počátkem roku 2018 a schválen jí byl též pro rok 2019. Prospekt a právní předpisy také přináší řadu pravidel, mezi která patří povinnost eminenta zveřejňovat hospodářské výsledky společnosti. Tyto informace má tak každý investor k dispozici již před samotným investováním.

Jak investovat

Před samotným investováním si určitě projděte webové stránky společnosti EMTC – Czech a.s., kde najdete všechny potřebné informace. Pro konkrétní dotazy pak můžete využít i telefonní číslo a e-mail. Dluhopisy EMTC pro projekt Lipa Learning jsou otevřeny všem investorům, takže pokud chcete podpořit tuto vzdělávací aplikaci a zároveň zhodnotit peníze, tak se neváhejte na tuto společnost obrátit.


Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt ze dne 26. 2. 2019 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, , č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleným Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, které nabylo právní moci dne 3.5. 2019, jenž je zveřejněn byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.