odstepny zavod
 

Expanze do zahraničí díky odštěpnému závodu

Daří-li se vašemu podnikání, měli byste zvážit expandování do zahraničí, aby vaše zisky i nadále narůstaly. Pro rozšíření svých produktů a služeb se často využívá formy odštěpného závodu, což je jeden z nejsnadnějších způsobů, jak na zahraniční trh proniknout.

Odštěpným závodem můžeme chápat vlastně určitou část obchodního závodu, která je hospodářsky i funkčně samostatná (vede např. vlastní účetnictví) a jako odštěpný závod je zapsána v obchodním rejstříku.

odstepny zavod

Jak se odštěpný závod zakládá?

Založení odštěpného závodu je samozřejmě mnohem snazší než založení samotné společnosti, proto bývá k expanzi často využíván. Pro jeho založení je nutné, aby daný podnikatel o zřízení odštěpného závodu vůbec rozhodl. Kromě toho musí pak doložit i následující dokumenty:

  • výpis z obchodního rejstříku
  • společenskou smlouvu
  • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla odštěpného závodu
  • živnostenské či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti odštěpného závodu
  • čestné prohlášení a souhlas se zápisem vedoucího odštěpného závodu do obchodního rejstříku
  • výpis z rejstříku trestů z ČR vedoucího odštěpného závodu (i ze státu, kde má státní občanství, pokud nemá české)
  • plná moc pro zastupování

Odštěpný závod vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Přestože spadá pod mateřskou společnost, musí mít vlastní sídlo a je mu přiděleno vlastní IČ.

Samotné založení odštěpného závodu však doporučujeme svěřit do rukou odborníků. Ty najdete jednak v kvalitních advokátních kancelářích, ale také u specializovaných agentur, které se zakládáním odštěpných závodů přímo zabývají.

Provoz odštěpného závodu

Odštěpný závod obecně spadá pod mateřskou společnost. Nejde o samostatný subjekt. Při jeho provozování se využívá názvu mateřské společnosti, za který se umístí dodatek, že jde o odštěpný závod.

zalozeni odstepneho zavodu zahranicni pravnickou osobou

Nutno podotknout, že odštěpný závod sám o sobě němá právní subjektivitu, nelze tedy hovořit o právnické osobě, nýbrž je označován jako věc. Za odštěpný závod jedná tzv. vedoucí odštěpného závodu. Ten za něho může jednat od chvíle, kdy je jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

Výhodou je, že na něho nejsou zákonem kladeny takové nároky jako na statutární orgány právnických osob.

Využití a výhody odštěpného závodu

V dnešní době můžeme slýchat o odštěpném závodě zahraniční právnické osoby. Jde o případy, kdy u nás zahraniční právnická osoba zřídí pobočku, kterou následně zapíše do obchodního rejstříku.

Samozřejmě to funguje i naopak, takže zřízení odštěpného závodu je ideální, jednoduchou a rychlou možností, jak proniknout na zahraniční trhy. K expanzi na jiné trhy totiž nemusíte zdlouhavě a nákladně zakládat novou společnost.

Užitečné také je, že transakce mezi společností a odštěpným závodem probíhají neformálně, protože nejde o dva samostatné subjekty. Obrovskou potom výhodou je, že při zakládání není třeba skládat žádný kapitál, protože, jak již bylo řečeno, odštěpný závod spadá pod mateřskou společnost.

Při zakládání odštěpného závodu také ušetříte na dalších poplatcích jako je třeba notářský zápis, který pro tuto formu podnikání není vyžadován.

Zaujala vás možnost zřízení odštěpného závodu? Obraťte se na registrační agenturu Parkerhill.cz, kde vám s celým procesem poradí a pomohou. Stačí to s námi nezávazně probrat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Žádný komentář

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.