cizinci
 

Jak získá cizinec trvalý pobyt v ČR

Již delší dobu není veřejným tajemstvím, že se občané členských států Evropské unie a také Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska smějí volně pohybovat po celém území České republiky, aniž by byli držiteli povolovacího víza.

Jediné, co potřebují, je cestovní doklad, který zastává funkci průkazu totožnosti. Co však dělat v případě, že jste cizincem, který do ČR přichází ze země, která nespadá do EU?

Na otázku se vám pokusíme odpovědět na následujících řádcích. A nejen to. Také vám poradíme, jak v takovém případě trvalý pobyt v České republice získáte.

I v případě, že pocházíte ze států spadající pod Evropskou unii, měli byste si zažádat o potvrzení o přechodném pobytu, které vám umožní pobývat na území České republiky po dobu delší než tři měsíce.

trvaly pobyt1

Nejedná se o povinnou záležitost, ale předejdete tak možným potížím s úřady. Samotné vyřízení žádosti vás nebude nic stát. Občané zemí EU si mohou rovněž zažádat o povolení k trvalému pobytu. Před tím však musí splnit několik podmínek, mezi které patří i pětiletý nepřetržitý přechodný pobyt v ČR.

Zaměřme se však na cizince, kteří usilují o získání trvalého pobytu, ale nepocházejí ze zemí Evropské unie. Ti se mohou na území ČR zdržovat po dobu tří měsíců, aniž by jim bylo vystaveno vízum. Výjimku tvoří ti, se kterými má Česká republika sjednanou vízovou povinnost.

Ta jim nakazuje zažádat si o vystavení víza ihned po příjezdu do ČR. V případě, že se cizinci zdržují na území České republiky za účelem výdělečné činnosti, jsou povinni zažádat si o povolení k zaměstnání, které jim vydá úřad práce spolu s příslušným vízem.

Jaké náležitosti jsou potřebné?

Odpověď se liší dle doby, po kterou cizinec plánuje setrvat na území ČR. Může se tím pádem jednat o krátkodobý, přechodný nebo trvalý pobyt.

Mezi krátkodobá víza spadá v první řadě letištní vízum, které je cizincům vydáváno v případě, že delší čas čekají na letecký spoj. Druhým typem krátkodobého víza je průjezdní vízum, jež umožňuje cizincům bezproblémový průjezd územím České republiky při cestování do sousedního státu. Poslední možnou variantou je vízum, které má platnost tří měsíce.

cizinci

Přechodným pobytem cizinec získá hned několik výhod. První z nich je již zmíněné tříměsíční vízum. Další výhodou je povolení k dlouhodobému pobytu, které cizince opravňuje přechodně pobývat na území ČR po dobu delší, než je jeden rok.

Za vyřízení žádosti o dlouhodobý přechodný pobyt se za dospělou osobu vybírá poplatek ve výši 1000 Kč, v případě cizinců mladších 15 let jde o 500 Kč.

Poslední možnou variantou je trvalý pobyt. Získat jej je však poměrně náročné. Zažádat si o něj můžete až po pěti letech nepřetržitého pobytu v České republice. Ani to vám však nezaručí hladký průběh řízení.

Trvalý pobyt získávají cizinci převážně v případě humanitárních důvodů či v rámci zájmu republiky. S vyřízením trvalého pobytu vám může pomoci pracovní agentura IRS Czech, která se na danou problematiku dlouhodobě specializuje.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.