c09ed747bce7bedee5742543a859d5f516393921321
 

Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Chystáte se stěhovat a pracovat v České republice, ale nevíte, jak si zařídit zdravotní pojištění? Nevadí, poradíme vám!

Zdravotní pojištění pro cizince

Standartní zdravotní pojištění je typ pojištění zahrnující i pracovní cesty a pobyt.
Toto pojištění v sobě zahrnuje:

  • nutnou a neodkladnou zdravotní péči
  • hospitalizaci, a to včetně nákladů na operaci
  • léky
  • ošetření zubů
  • repatriace a převoz tělesných ostatků pojištěného

Tento typ pojištění je platný na celém území schengenského prostoru.

Osoba bez povolení k trvalému pobytu v České republice má možnost uzavřít smluvní zdravotní pojištění ze zákona ať už se jedná o:

  • zaměstnání
  • evropské nařízení (OSVČ, nezaopatření rodinný příslušníci nebo ekonomicky neaktivní osoby)

Je ale nutné odhlásit se ve své zemi ze zdravotního pojištění.

Existují ale i zvláštní případy. Mezi ty patří převážně

  • azylanti
  • děti narozené azylantkám
  • cizinci svěřené do náhradní výchovy

Zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem

Žádost o přechodný pobyt pak podáte na každé pobočce Ministerstva vnitra ČR, kde vám do 30 dnů bude vystaven doklad, zda si můžete potvrzení vyzvednout.

Od 2. 8. 2021 platí nová česká legislativa, že během příštích 5 let bude s cizinci uzavírat pojištění pouze VZP. U pojišťoven jako AXA nebo ERGO je možné sjednat si rovněž zdravotní pojištění pro cizince. To je ale platné pouze po dobu 90 dnů a nelze jej využít jako podklad k žádosti o vízum.

Občané EU, kteří ve své zemi platí zdravotní pojištění, mají pak automaticky nárok na nezbytné ošetření po celém území ČR.

Pokud ale při žádosti o přechodný pobyt nebude podán doklad o sjednaném pojištění na území ČR, pak nemáte nárok na veřejné zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění cizinců

Pokud je cizinec účastníkem českého systému, je ze zákona hradit zdravotní pojištění.
V případě trvalého pobytu musí zdravotní pojištění uhradit každý jedinec, pokud nepodléhá předpisům jiného státu. Pojištění vzniká získáním trvalého pobytu a zaniká jeho ukončením nebo úmrtím.

0553167034c73294e6b07ea1cded33d516393921571

V případě, že cizinec plánuje v zemi pobývat jen krátkodobě, může si sjednat Základní zdravotní pojištění. Pokud se zde rozhodne cizinec pracovat, jeho zaměstnavatel je povinen nahlásit svého zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a odvádět za něj pojistné. Zaměstnavatel ale musí mít sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Cestovní zdravotní pojištění pro cizince

Dokladem o cestovním zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů je doklad, kterým se cizinec prokazuje po dobu pobytu na území státu.

Pokud se cizinec rozhodne požádat o vízum k pobytu nad 90 dní, je třeba prokázat se dokladem o cestovním zdravotním pojištění, které zahrnuje komplexní zdravotní péči a byl získán na území ČR.

Tato pojistná smlouva musí rovněž zahrnovat poskytnutí pojistného v případě úrazu.
Nově jsou často pokryta i rizika spojená s nemocí covid-19 a to zahrnuje karanténu, úhradu zdravotní péče, transfery nebo náhradní lety a ubytování.

Máte zájem o sjednání zdravotního pojištění pro cizince? Kontaktujte agenturu IRS Czech, která se na danou problematiku zaměřuje a navrhne to nejlepší řešení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.